Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tác giả
  • Tiểu Hồ Nhu Vĩ

     Tiểu Hồ Nhu Vĩ

    Người Hồ Bắc, sống tại Bắc Kinh, viết lách là nghề tay trái, thích dùng ngòi bút để diễn tả những nõi bi thương hoan hỉ của nhân vật. Phong cách đa dạng, đề tài cổ kim phong phú, hiện tại đã có ba bộ tác phẩm được xuất bản.

    Những tác phẩm đã xuất bản:

    Nữ quan (2 tập)

    Đại thiếu gia bị giam trong hồ

    Cây lớn ở Phương Nam

Sách của tác giả