Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tác giả
  • Hạnh Nguyên

    Nguyễn Bùi Hạnh Nguyên - bút danh: Di, Huyễn Lạc; vừa tốt nghiệp trung học; khi cuốn sách đầu tay ra mắt, Nguyên đã đang bước vào năm đầu tiên của khóa học về Truyền thông và Viết tại Algonquin College, Canada.

     

    “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thật cô đơn. Đến độ chúng ta có thể nói về mọi chuyện trừ chính bản thân mình”. 
     
Sách của tác giả