Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Lịch phát hành quý I năm 2012

Trong quý I năm 2012, Quảng Văn trân trọng gửi tới các bạn độc giả những tác phẩm sau:

1. Tháng 1:

-  Chờ một ngày nắng (tác giả: Điệp Chi Linh, dịch giả: Thu Trần): Phát hành tại Hà Nội vào ngày 16/1, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/2.

-  Sách hướng dẫn sử dụng cơ thể (tác giả: Ngô Thanh Trung, dịch giả: Trần Nghĩa Phương): Phát hành tại Hà Nội vào ngày 16/1, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/2.

Bìa cuốn "Chờ một ngày nắng"

 


2. Tháng 2:

-  Không thể thiếu em (tác giả: Nhân Hải Trung, dịch giả: Nguyễn Trang): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/2.

-  Giường đơn, giường đôi (tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà, dịch giả: Trần Cẩm Ninh): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/2.

-  Con đường đưa tiễn đầy hoa (tác giả: Thanh Sam Lạc Thác, dịch giả: Mai Quyên [DennisQ]): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/2.

- Hoa tư dẫn (tác giả: Đường Thất Công Tử, dịch giả: Nguyễn Thành Phước): Gồm 2 tập, phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/2.

Bìa gốc cuốn "Không thể thiếu em"

 


3. Tháng 3:

-  Quả cam (tác giả: Hồng Nương Tử, dịch giả: Nguyễn Thanh An): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/3.

-  Tơ xanh (tác giả: Hồng Nương Tử, dịch giả: Nguyễn Thanh An): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/3.

-  Hạnh thiêu hồng (tác giả: Tùng Ưng, dịch giả: Nguyễn Hải Bằng): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/3.

-  Thuyết tiến hóa của nữ vương (tác giả: Nhân Hải Trung, dịch giả: Đỗ Mai Dung): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3.

-  Tường vi trận (tác giả: Lý Vệ Cương, dịch giả: Trần Quỳnh Hương): Phát hành đồng loạt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/3.

Quảng Văn trân trọng thông báo!


 

Tag